Filter
Pracovní návod DWA-A 143-3 - Sanace odvodnovacích systému mimo budovy
Tento pracovní návod DWA-A 143-3 je možno použit pri sanaci odvodnovacích systému mimo budovy, které jsou provozovány jako systémy s volnou vodní hladinou. Také u metody vložkování trubkami vytvrzujícími na míste se fl exibilní rukávec z nosného a/nebo vyztužovacího materiálu, který muže být opatren fólií/povrchovou úpravou, impregnuje reakcní pryskyricí a pak se vhrne pomocí vody nebo tlaku vzduchu do kanálu (inverzuje) nebo se pomocí navijáku do kanálu vtáhne.

66,50 €*
Guideline DWA-M 144-3CZ - Supplementary Technical Contract Conditions (ZTV) for the Rehabilitation of Drainage Systems outside of Buildings - Part 3: Renovation with Hose Liner Process (locally cured hose liner) for Sewers - November 2012
Damaged drains and sewers represent a hazard to the environment, especially the groundwater and soil. Various experiences have been made in rehabilitating damage using renovation processes with locally cured hose liners.

79,50 €*