Pracovní návod DWA-A 143-3 - Sanace odvodnovacích systému mimo budovy

84,00 €*

Produktvariante
Produktnummer: A 143 T3 CZ-14
Tento pracovní návod DWA-A 143-3 je možno použit pri sanaci odvodnovacích systému mimo budovy, které jsou provozovány jako systémy s volnou vodní hladinou. Také u metody vložkování trubkami vytvrzujícími na míste se fl exibilní rukávec z nosného a/nebo vyztužovacího materiálu, který muže být opatren fólií/povrchovou úpravou, impregnuje reakcní pryskyricí a pak se vhrne pomocí vody nebo tlaku vzduchu do kanálu (inverzuje) nebo se pomocí navijáku do kanálu vtáhne. Jako montážní pomucku je možno použít další fólie. Pri sanaci kanalizací se obvykle používají pouze teplem nebo UV-zárením vytvrzující systémy. U odvodnovacích potrubí je možno použít i „za studena vytvrzující“ systémy. Objekt, u kterého má být poškození odstraneno, se zpravidla nachází v jedné sekci sanovaného odvodnovacího kanálu resp. odvodnovacího potrubí, ve verejné nebo neverejné oblasti. Pracovní návod se týká všech plánovacích institucí, provozovatelu a dozorujících orgánu a fi rem provádejících sanace odvodnovacích systému.
Ausgabe: September 2014
Format: A4
Gruppe: Drain and Sewer Systems
ISBN: 978-3-944328-84-3
Kategorie: Rules and Standards
Seitenzahl: 43
Sprache: Czech
Verlag: DWA
Vorschau "Pracovní návod DWA-A 143-3 - Sanace odvodnovacích systému mimo budovy"